Reker-LAW.EU
Kancelaria Prawna

USŁUGI

Mecenas Guido Reker posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy adwokata.

Mecenas Reker świadczy usługi dla polskich i niemieckich klientów obejmujące swym zakresem różne dziedziny prawa.

Wśród klientów mecenasa Rekera są również polskie kancelarie prawne, reprezentujące swoich klientów w Niemczech.

Polscy klienci korzystają z usług mecenasa Rekera, w szczególności w następujących dziedzinach prawa:

• windykacja wierzytelności od niemieckich dłużników;

• postępowania egzekucyjne na podstawie niemieckich oraz polskich tytułów egzekucyjnych w Niemczech;

• reprezentacja w sprawach karnych;

• prawo budowlane;

• prawo nieruchomości;

• prawo najmu;

• postępowanie sądowe przed sądami cywilnymi i administracyjnymi;

• prawo handlowe;

• delegowanie pracowników do pracy za granicą;

• prawo pracy;

• prawo upadłościowe;

• "Einvernehmensanwalt" - adwokat niemiecki współdziałający przed sądem w Niemczech;

• prawo nieuczciwej konkurencji;

• prawo administracyjne oraz prawo ubezpieczeń społecznych.

Guido Reker
Guido Reker

Biuro: Reker Law

ulica Bielska 33 lok. 11
02-394 Warszawa (Polska)

Czytaj dalej: Kontakt


office@reker-law.eu

guidoreker (skype)

+48 22 389 54 05

+48 607 370 369 (tel. kom.)