Reker-LAW.EU
Kancelaria Prawna

PRAWO PRACY

 

Niestety, w Niemczech nie ma jednolitego kodeksu prawa pracy. Przepisy dotyczące niemieckiego prawa pracy znajdują się w ponad 20 różnych aktach prawnych.

W związku z tym, analiza spraw dotyczących prawa pracy wymaga szczegółowej wiedzy na temat niemieckiego systemu prawa pracy oraz jego źródeł, jak również praktycznych reguł postępowania wyspecjalizowanych sądów pracy.


Guido Reker
Guido Reker

Biuro: Reker Law

ulica Bielska 33 lok. 11
02-394 Warszawa (Polska)

Czytaj dalej: Kontakt


office@reker-law.eu

guidoreker (skype)

+48 22 389 54 05

+48 607 370 369 (tel. kom.)