Reker Law Language Page
Reker-LAW.EU
warsaw warschau warszawa

We are a German-led law firm, based in Poland, with long experience in a wide variety of practice areas. The firm is specialized in legal and business consultation for foreign companies investing in Poland. We represent our clients in civil law and administrative court matters. We defend clients in criminal law matters.

Main Page | Contact Page

Die Rechtsanwaltskanzlei in Polen. Eine deutsch geführte Rechtsanwaltskanzlei mit langjähriger Erfahrung in der Beratung ausländischer Investoren und grenzüberschreitenden Transaktionen. Wir vertreten vor Zivil- und Verwaltungsgerichten und übernehmen auch Strafverteidigungen.

Hauptseite | Kontakt Seite

Jesteśmy polsko-niemiecką kancelarią z siedzibą w Warszawie, posiadającą wieloletnie doświadczenie w różnych dziedzinach prawa transakcji międzynarodowych. Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach przed sądami w sprawach cywilnych oraz administracyjnych. Pełnimy funkcję obrońców naszych klientów w postępowaniach karnych.

Strona Główna | Strona Kontaktowa